Graduation Night Videos - vyea

Part 0 Roaming

Part 1 Flag Ceremony

Part 2 Greetings

Part 3 Presenting Volunteers

Part 4 Presenting Các Thầy Cô

Part 5 Sài Gòn Đẹp Lắm - CTC

Part 6 Awards

Part 7 Bắc Kim Thang 1A1-1A2-1B

Part 8 Trống Cơm 2A 2B 2C

Part 9 One Small Step

Part 9b Reflection by 3 Đan

Part 10 Rước Đèn Tháng Tám 3A 3B

Part 11 Trường Làng Tôi 4A 4B

Part 12 Học Sinh Hành Khúc 5 6 7 SAT

Part 13 TA Video

Part 14 Fashion Show

Part 15 Farewell

Powered by SmugMug Log In