3-performance-2012 - vyea
Class 1A2 - Cô Cao Bích Vân, TA Athena Nhã Chi, Cô Phạm Thanh Hà
Powered by SmugMug Log In
Cô Vi Khuê (right) - head of the Materials Committee, co-founder of VYEA.

Cô Vi Khuê (right) - head of the Materials Committee, co-founder of VYEA.

From 2012 Graduation Photos from Vũ Hưng